Описание

/розови домати, краставици, сиврия, фермерски
катък, мелиджано, маслини слайс, крoстини/